Organisatie

Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (SWV 28.04) bestaat uit vier schoolbesturen met achtendertig scholen voor primair (speciaal) onderwijs, die samen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplaats voor leerlingen in het primair onderwijs in de Hoeksche Waard. Daarnaast participeert Stichting Yulius.

De vijf participerende partijen zijn:

– Stichting Acis Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard in Puttershoek
– Stichting Christelijke Scholengroep De Waard in Oud-Beijerland
– Samenwerking Vrije Scholen Zuid-Holland
– Katholieke Stichting Willibrordus in Oud-Beijerland
– Stichting Yulius in Barendrecht