Kindkans

Om gegevens van kinderen veilig (privacy) en efficiënt over te dragen, maken we gebruik van de applicatie Kindkans. Alle IB’ ers van de scholen hebben hier toegang toe. Als zij een hulpvraag hebben, plaatsen zij deze in Kindkans.

De betrokkene vanuit het samenwerkingsverband verwerkt de hulpvraag en communiceert verder over de in te zetten ondersteuning via Kindkans. Op deze wijze zorgen we er gezamenlijk voor dat privacygevoelige informatie beschermd blijft.

Naast de voordelen van het veilig werken met persoonsgegevens en het efficiënt overdragen van de gegevens, gebruiken we de gegevens (geanonimiseerd) ook voor managementinformatie.

De data geven inzicht in de ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband. Op basis hiervan kan bestaand beleid worden aangepast of nieuw beleid worden ontwikkeld.

LET OP: De scholen melden de hulpvraag voor de ondersteuningscommissie via Kindkans aan.