Nieuws

 • Meldt uw kind tijdig aan

  Indien u niet het risico wilt lopen dat uw kind na de zomervakantie 2018 niet meteen kan starten op een SBO of SO-school meldt uw kind dan tijdig aan vóór 22 april 2018.

  25 augustus 2016
 • Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

  De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ...

  14 april 2016
 • Empathie is deels genetisch bepaald

  Bron: scientias.nl Uit onderzoek van de universiteit van Cambridge blijkt dat empathie deels in de genen zit en niet alleen het resultaat is van opvoeding en ervaringen. De onderzoekers ...

  22 maart 2018
 • Opvoeden kan niet zonder strijd

  Bron: www.me-to-we.nl, 1 juli 2017. De afgelopen jaren is de tendens in opvoedland geweest dat we onze kinderen steeds meer als gelijken moeten behandelen. De autoritaire opvoeding van vroeger ...

  23 januari 2018
 • Ouders willen kind zelf leren verstandig te eten

  Bron: nu.nl, 15 januari 2018 Verreweg de meeste ouders (82 procent) vinden het hun eigen verantwoordelijkheid om kinderen te leren hoe ze verstandig eten. Toch willen degenen met kinderen ...

  19 januari 2018

De missie en visie van SWV 28.04

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Ter verduidelijking: beweeg de cursor over de illustratie.

 

 

Meer over ons