Nieuws

 • Meldt uw kind tijdig aan

  Indien u niet het risico wilt lopen dat uw kind na de zomervakantie 2017 niet meteen kan starten op een SBO of SO-school meldt uw kind dan tijdig aan vóór 22 april 2017.

  25 augustus 2016
 • Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

  De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ...

  14 april 2016
 • Scheiden: Hoe vertel je het je kind?

  Bron: wij.nl Een kind voelt al snel aan dat hun ouders zorgen hebben of dat er iets vervelends gaat gebeuren. Misschien denk je dat je kind nog te jong ...

  14 september 2017
 • Ben je te streng?

  Bron: www.jmouders.nl Heb jij je weleens afgevraagd of je misschien een-heel-klein-beetje te streng bent voor je kind? Of maak jij je soms zorgen dat jouw verwachtingen te hoog zijn? ...

  7 september 2017
 • Tere kinderzieltjes?

  De afgelopen jaren is de tendens in opvoedland geweest dat we onze kinderen steeds meer als gelijken moeten behandelen. De autoritaire opvoeding van vroeger (“Waarom moet dat, mama?” “Omdat ...

  24 augustus 2017

De missie en visie van SWV 28.04

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Ter verduidelijking: beweeg de cursor over de illustratie.

 

 

Meer over ons