Nieuws

 • Meldt uw kind tijdig aan

  Indien u niet het risico wilt lopen dat uw kind na de zomervakantie 2017 niet meteen kan starten op een SBO of SO-school meldt uw kind dan tijdig aan vóór 22 april 2017.

  25 augustus 2016
 • Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

  De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ...

  14 april 2016
 • Met een beetje risico komen ze er wel

  Bron: nu.nl Kinderen moeten minder beschermd worden opgevoed. Risicovol spelen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daardoor leren ze risico’s inschatten, worden ze ...

  24 mei 2017
 • Opvoeding waarvoor opvoeding is bedoeld

  Bron: column René Diekstra in Haarlems Dagblad, 8 mei 2017 Berekend is dat kinderen tussen de 2 en 10 jaar elke 6 tot 9 minuten door hun (groot)ouders worden opgeroepen ...

  16 mei 2017
 • Grootouders belangrijk voor kinderen

  Uit onderzoek door de Universiteit van Oxford blijkt dat grootouders een vitale rol spelen in het welzijn van hun kleinkinderen. Door veranderende gezinspatronen, gestegen levensverwachting, stijgend aantal huishoudens met ...

  8 mei 2017

De missie en visie van SWV 28.04

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Ter verduidelijking: beweeg de cursor over de illustratie.

 

 

Meer over ons