Nieuws

 • Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

  De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ...

  16 juli 2019
 • Meldt u uw kind tijdig aan

  Indien u niet het risico wilt lopen dat uw kind na de zomervakantie 2021 niet meteen kan starten op een SBO of SO-school meldt u uw kind dan tijdig ...

  12 juli 2019
 • Meer tijd voor jezelf? Laat kinderen dan met rust.

  Bron: nu.nl, 23 december 2020 Uit onderzoek van verschillende Nederlandse universiteiten blijkt dat in coronatijd de vrije tijd van ouders sterk is afgenomen. Vooral moeders ervaren minder vrije tijd. ...

  7 januari 2021
 • Zakgeld: hoeveel geef je?

  Bron: nibud.nl Zakgeld is voor je kind een goede manier om te oefenen voor later. Maar wanneer begin je met zakgeld? En welk bedrag past bij welke leeftijd? Kinderen ...

  7 december 2020
 • Als je dan toch het geheim van Sinterklaas moet vertellen…

  Bron: www.jmouders.nl, 19 november 2020 In deze dagen kun je niet om de beste man heen: Sinterklaas. Een heerlijke periode. Maar ook eentje waarin je je misschien afvraagt hoe ...

  30 november 2020

De missie en visie van SWV 28.04

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Ter verduidelijking: beweeg de cursor over de illustratie.

 

 

Meer over ons