Nieuws

 • Meldt uw kind tijdig aan

  Indien u niet het risico wilt lopen dat uw kind na de zomervakantie 2017 niet meteen kan starten op een SBO of SO-school meldt uw kind dan tijdig aan vóór 22 april 2017.

  25 augustus 2016
 • Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

  De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ...

  14 april 2016
 • Hou de zomerleesdip buiten de deur

  Hoewel kinderen op school leren lezen is het ook belangrijk om thuis veel te oefenen. In de schoolvakanties is dat vaak wat lastig; veel ouders staan er niet bij ...

  4 juli 2017
 • Café GEZien

  Café Gezien is de naam van een ontmoetings- en kenniscafé voor en door (groot)ouders of verzorgers, waarbij het gaat om kinderen met bijvoorbeeld ASS (autisme), AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, McDD, ...

  29 juni 2017
 • De rol van vaders bij kinderobesitas

  Bron: nu.nl, 21 juni 2017 In hoeverre vaders betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind, zou volgens onderzoekers van invloed zijn op de ontwikkeling van obesitas bij kinderen ...

  22 juni 2017

De missie en visie van SWV 28.04

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Ter verduidelijking: beweeg de cursor over de illustratie.

 

 

Meer over ons