Nieuws

 • Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

  De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ...

  16 juli 2019
 • Meldt u uw kind tijdig aan

  Indien u niet het risico wilt lopen dat uw kind na de zomervakantie 2020 niet meteen kan starten op een SBO of SO-school meldt u uw kind dan tijdig ...

  12 juli 2019
 • Opvoedruzies. Erg of niet?

  Bron: www.Volkskrant.nl, 28 mei 2019 (Anna van den Breemer) Hoe erg is het als ouders qua opvoeding van de kinderen niet op één lijn zitten, als je andere opvattingen ...

  28 oktober 2019
 • Maken wij watjes van onze kinderen?

  Bron: NRC, 4 oktober 2019 (Anna Herter) Bij curling laten mensen stenen over de ijsbaan glijden door het ijs met een bezem driftig schoon te poetsen. De Deense psycholoog ...

  9 oktober 2019
 • Woorden van het moderne opvoeden

  Bron: Trouw.nl, 23 februari 2019 Taalkundige Vivien Waszink maakte voor het Instituut voor de Nederlandse Taal een woordenlijst met uitdrukkingen van het opvoeden anno nu. „In de taal zie ...

  25 september 2019

De missie en visie van SWV 28.04

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Ter verduidelijking: beweeg de cursor over de illustratie.

 

 

Meer over ons