Nieuws

 • Meldt uw kind tijdig aan

  Indien u niet het risico wilt lopen dat uw kind na de zomervakantie 2018 niet meteen kan starten op een SBO of SO-school meldt uw kind dan tijdig aan vóór 22 april 2018.

  25 augustus 2016
 • Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

  De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ...

  14 april 2016
 • Een aardig gedichtje

  Bron: Korczak Bulletin jrg. 5 nr. 2, april 2018 Wiebelen Als je als kind het voorjaar weer voelt kriebelen ga je vanzelf wat zitten wiebelen dat gaat heel automatisch je ...

  13 april 2018
 • Baby in de klas

  In navolging van het buitenland kunnen ook Nederlandse scholen zich nu aanmelden voor een ‘klassenbaby’. Het ‘Roots of Empathy’-programma, een lesprogramma waarbij met behulp van een baby in de ...

  12 april 2018
 • ADHD-medicatie en schoolprestaties

  Bron: www.vu.nl, 29 maart 2018 Medicatie voor kinderen met ADHD heeft positieve invloed op het gedrag maar niet of nauwelijks op schoolprestaties. Dat blijkt uit een nieuwe studie van ...

  4 april 2018

De missie en visie van SWV 28.04

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Ter verduidelijking: beweeg de cursor over de illustratie.

 

 

Meer over ons