Nieuws

 • Meldt uw kind tijdig aan

  Indien u niet het risico wilt lopen dat uw kind na de zomervakantie 2018 niet meteen kan starten op een SBO of SO-school meldt uw kind dan tijdig aan vóór 22 april 2018.

  25 augustus 2016
 • Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

  De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ...

  14 april 2016
 • Gehoorschade bij jonge kinderen

  Bron: RTLnieuws.nl, 15 juni 2018 Bijna een op de zeven kinderen tussen de 9 en de 11 jaar heeft gehoorschade door lawaai. Zij hebben ook vaker dan leeftijdsgenootjes last ...

  19 juni 2018
 • Onderzoek naar invloed controlerende ouders op latere emoties van kinderen

  Bron: nu.nl, 19 juni 2018 Kinderen van zogenoemde helikopterouders, die overbezorgd zijn en hun kinderen continu in de gaten willen houden, zouden op latere leeftijd vaker op emotionele problemen ...

  19 juni 2018
 • Verband tussen tablets of smartphones en bijziendheid

  Bron: nu.nl, 5 juni 2018 Het Erasmus MC in Rotterdam stelt dat het gebruik van tablets of smartphones leidt tot meer bijziendheid bij kinderen. Een kwart van de dertienjarigen ...

  5 juni 2018

De missie en visie van SWV 28.04

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Ter verduidelijking: beweeg de cursor over de illustratie.

 

 

Meer over ons