Nieuws

 • Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

  De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ...

  16 juli 2019
 • Meldt u uw kind tijdig aan

  Indien u niet het risico wilt lopen dat uw kind na de zomervakantie 2020 niet meteen kan starten op een SBO of SO-school meldt u uw kind dan tijdig ...

  12 juli 2019
 • Vertel ik mijn kind dat het slecht gaat met de aarde?

  Bron: www.nrc.nl, 20 november 2019 Bosbranden, overstromingen, twijfels over het halen van de klimaatdoelstellingen. Moeten ouders hun kinderen betrekken bij de zorgen die er zijn rondom het milieu? „Ook ...

  8 januari 2020
 • Lekker op de fiets of beter in de auto?

  Bron: www.nrc.nl, 5 december 2019 Is het verstandig kinderen in de vrieskou op de fiets mee te nemen of is het beter met ze in de auto te stappen? ...

  12 december 2019
 • Sinterklaasgedichten goed voor de taalontwikkeling

  Bron: nu.nl, 30 november 2019 Goed kunnen dichten is niet alleen handig met Sinterklaas, het heeft ook positieve effecten op de taalontwikkeling van kinderen. Kinderen die rijm gemakkelijk herkennen, ...

  4 december 2019

De missie en visie van SWV 28.04

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Ter verduidelijking: beweeg de cursor over de illustratie.

 

 

Meer over ons