Wie zijn wij

Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard heeft de taak de Wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 is ingegaan, uit te voeren. Dat doet ze samen met de aangesloten schoolbesturen voor primair onderwijs in de Hoeksche Waard.

Voor de meeste leerlingen verloopt de basisschool zonder al te veel problemen. Sommige leerlingen hebben echter in meer of mindere mate extra hulp nodig op school. Daarbij kan het gaan om extra begeleiding bij het leren, het organiseren van het werk, of het aanleren van ander gedrag, maar ook het ondersteunen van hoogbegaafde leerlingen. Zodra een leerling zich aanmeld bij een school of staat ingeschreven, geldt de zorgplicht. Dat betekent dat de school in overleg met ouders bekijkt of en hoe ze extra begeleiding en ondersteuning vorm kunnen geven. Lukt dit niet op de eigen school dan is de school verplicht om ouders te helpen bij het vinden van een andere passende onderwijsplek.  Meer informatie is te vinden op onze ouder- en jeugdsteunpunt.

Voor de scholen in de Hoeksche Waard is passend onderwijs geen nieuwe onderwijsrevolutie. Scholen bieden al jaren zoveel als mogelijk thuis nabij onderwijs, waarbij ze kijken hoe ze iedere leerling het beste kunnen ondersteunen. Om dit te realiseren is er al veel ondersteuning beschikbaar binnen de scholen. Hun ervaringen hebben we benut voor ons nieuwe beleidsplan met als titel:” Samen op ons eiland”.

Deze slogan drukt de ambitie van het Samenwerkingsverband kort en krachtig uit. We ondersteunen de leerkrachten, we gaan uit van ontwikkelingsmogelijkheden bij leerlingen en geloven erin dat we samen met ouders en andere partners op die manier de meeste ondersteuning op de eigen school kunnen bieden. De zorgstructuur is zo ingericht dat de zorg naar het kind toe komt en niet andersom. De scholen kunnen een beroep doen op diverse experts die verbonden zijn met het Samenwerkingsverband. Zij zijn snel inzetbaar en komen op de scholen langs om leerkrachten te ondersteunen als zij een hulpvraag hebben over een leerling. Deze experts zijn wetenschappelijk geschoold en hebben een achtergrond in de onderwijskunde en orthopedagogiek en of psychologie. School informeert u als er een externe deskundige wordt betrokken.

In onderstaand animatiefilmpje wordt in drie minuten uitgelegd wat passend onderwijs inhoudt. Kijk ook eens op de website www.PassendOnderwijs.nl