Aanmelden

Het aanmelden door MKD KDC en andere instellingen

Het aanmeldformulier is gebaseerd op het Ondersteuningsplan 2022-2026 van SWV 28.04.

U meldt een kind bij de Ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband aan, omdat u vermoedt dat:

1) het kind de overstap kan maken naar het basisonderwijs en u handelingsbezorgdheid bent ten aanzien van overstappen naar een reguliere basisschool. Uw verwachting is namelijk dat een reguliere basisschool niet tegemoet kan komen aan de onderwijs- en/of opvoedingsbehoeften van het kind. U  kunt kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar bij ons aanmelden.

2) het kind nog 3 is en bijna 4 wordt en u handelingsbezorgd bent ten aanzien van het overstappen naar een reguliere basschool. Uw verwachting is namelijk dat een reguliere basisschool niet tegemoet kan komen aan de onderwijs- en/of opvoedingsbehoeften van het kind. Let op, het betreft hier dus kinderen voor groep1.

Hieronder vindt u de toelichting en het aanmeldformulier.

Het aanmelden door ouders

Per schooljaar 2022-2023 is er afgesproken dat basisscholen in de Hoeksche Waard leerlingen aanmelden bij de Ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband via de applicatie Kindkans. Ook het aanmeldformulier voor ouders/verzorgers wordt door school via Kindkans met de OC gedeeld. Als school weigert uw ouder aanmelding in behandeling te nemen, dan kunt u ons mailen via info@swv2804.nl.

In de toelichting voor ouders/verzorgers staat onze werkwijze beschreven en wordt uitleg gegeven over het invullen van dit aanmeldformulier. U kunt de toelichting op onze website vinden. Wanneer het dossier van uw kind compleet is, zal de OC het binnen zes weken in behandeling nemen. In de toelichting kunt u lezen wat er onder een compleet dossier wordt verstaan. De OC komt doorgaans binnen 6 weken tot een deskundigenadvies. Indien nodig kan de procedure met 4 weken verlengd worden.

Hieronder vindt u de toelichting en het aanmeldformulier.

Toelichting aanmelden

Aanmeldformulieren