Vacatures

Vacature Projectleider Thuiszitters

In de Hoeksche Waard willen we voorkomen dat kinderen geen onderwijs
volgen en willen we kinderen met zorgwekkend verzuim weer terugleiden
naar school. Deze missie is onderdeel van de Doe-Agenda Thuiszitters Zuid-Holland Zuid. De drie samenwerkingsverbanden (SWV Passend Primair Onderwijs HW, SWV Passend Voortgezet Onderwijs HW, en landelijk reformatorisch SWV Berséba) werken aan een vertaling van deze regionale Doe-Agenda Thuiszitters naar de Hoeksche Waard.

Dit doen ze met een regiegroep waaraan de volgende partners deelnemen: Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), de projectleider van Stichting Jeugdteams (SJT) (onderdeel van het Jeugdteam HW), een stafarts van Jong JGZ, de gemeente Hoeksche Waard, en de Service Organisatie Jeugd (SOJ) van Zuid-Holland Zuid. De aanpak Thuiszitters in de komende periode is onderdeel van de Lokale Educatieve Agenda 2023-2026.

Opdracht
Wij zoeken een tijdelijke projectleider die de Hoeksche Waardse aanpak voor thuiszitters verder vorm geeft. Dat doe je op basis van al beschikbare informatie en documentatie vanuit de regiegroep. Wat ga je als projectleider doen?

➢ Je zet een werkwijze op waarbij zorgwekkend verzuim tijdig wordt gesignaleerd en betrokken partijen samenwerken om de leerling op school te houden of terug naar school te begeleiden. Deze werkwijze beschrijf en implementeer je. Ook creëer je draagvlak bij scholen en betrokken partijen voor deze verzuimaanpak.

➢ Je werkt de mogelijke oplossingen verder uit voor een (bovenschoolse) onderwijs/zorgvoorziening of vorm van ondersteuning voor kinderen die geen volledig onderwijs volgen, zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Je bereidt besluitvorming hierover voor en ondersteunt de samenwerkingsverbanden bij implementatie van deze voorziening.

Als projectleider word je ondergebracht bij het Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard, maar je werkt voor de regiegroep. Je bent als projectleider in staat om tot een goede uitwerking te komen en deze helder te beschrijven, passend bij de schaalgrootte van de Hoeksche Waard en gebaseerd op de al beschikbare documentatie en informatie vanuit de regiegroep. Indicatie van de omvang is 16 uur per week gedurende de eerste 3 maanden. Daarna kan er afgebouwd worden. Looptijd t/m nov/dec 2023.

De volledige opdrachtbeschrijving is op te vragen bij Neely Anne de Ronde-Davidse, directeur SWV Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard, via nderonde@swv2804.nl.

Vacature Projectleider Thuiszitters

Vacature externe ondersteuner

Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard is per direct op zoek naar een deskundige, ervaren en empathische Orthopedagoog/ (onderwijs)psycholoog (ZZP’er) voor de functie van externe ondersteuner op basisscholen binnen ons SWV.

‘Samen op ons eiland’ is het motto van ons Samenwerkingsverband. Samen met alle scholen, ouders, leerlingen en andere ketenpartners zetten we ons in voor thuisnabij onderwijs, zoveel als mogelijk op de reguliere school in de buurt. We ondersteunen scholen als ze handelingsverlegen zijn. Daarvoor werken we met een vaste poule van externe ondersteuners die als ZZP’er direct door de scholen in te huren zijn. Voor deze poule zoeken we versterking.

Functieomschrijving

Je begeleidt intern begeleiders en leerkrachten als ze vastlopen in het bieden van passend onderwijs aan leerlingen. Je richt je bij het begeleiden met name op het versterken van het leerkracht handelen aan de hand van de methodiek Consultatieve Leerling Begeleiding. Scholen kunnen je ook om preventieve ondersteuning vragen. Je werkt nauw samen met de andere externe ondersteuners en neemt deel aan bovenschoolse overleggen en aan de intervisiegroep.

Functie-eisen

Je bent een bevlogen en ervaren orthopedagoog of (onderwijs)psycholoog met goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je hebt een academische opleiding afgerond en beschikt over kennis en ervaring inzake het speciaal (basis)onderwijs, hoogbegaafdheid, complex gedrag, het jonge kind, het directe instructiemodel (IGDI/EDI), oplossingsgericht werken en Handelingsgericht Werken (HGW). Ervaring met Consultatieve Leerling Begeleiding is een pré. Indien nodig bieden we een inwerktraject CLB aan. Je bewaart professionele distantie en draagt de missie en visie van het Samenwerkingsverband op passend onderwijs uit.

Wij bieden

  • Een prettige werkomgeving en een uitdagende, afwisselende en betekenisvolle functie.
  • Géén aanstelling, je verbindt je als ZZP’er aan ons Samenwerkingsverband. We werken met het schoolmodel, dat betekent dat de scholen budget krijgen om zelf passend onderwijs vorm te geven op school. Vanuit dat budget huurt een school jou direct in.

Meer informatie

Bezoek onze website voor meer informatie: www.swv2804.nl of neem contact op met mevr. dr. Neely Anne de Ronde, directeur van het Samenwerkingsverband via e-mail: nderonde@swv2804.nl of telefoon: 06 28201144.

Stuur je sollicitatiebrief met cv via e-mail naar: info@swv2804.nl t.a.v. mevr. dr. Neely Anne de Ronde-Davidse, directeur. In overleg worden er sollicitatiegesprekken gepland.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Vacature Orthopedagoog/(onderwijs) psycholoog (zzp’er) voor de functie van externe ondersteuner.