Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Samenwerkingsverband PPO HW 2804

Verschil van mening met een school aangesloten bij SWV PPO 

Ouders kunnen zich bij een verschil van mening met school aangaande passend onderwijs voor advies wenden tot de voorzitter van de Ondersteuningscommissie. Mocht dit onvoldoende soelaas bieden dan kunnen de ouders zich voor advies wenden tot de directie van het Samenwerkingsverband. Zie voor contact met onze voorzitter van de Ondersteuningscommissie of de directie van het Samenwerkingsverband onze Contact pagina.

Geschillencommissie

Als bovenstaande niet tot overeenstemming leidt, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs.  Ouders/verzorgers kunnen kiezen uit een groot aantal procedures. Welke procedure geschikt is, hangt onder meer af van het onderwerp van het geschil. Meer informatie is te vinden op: www.geschillenpassendonderwijs.nl.

Bezoekadres: Gebouw Woudstede | Zwarte Woud 2 | 3524 SJ Utrecht | tel. 030-280 9590
Aanwezig: 09:30-12:00 uur | 13:00-15:00 uur

Niet eens met het advies van de OC 

Indien ouders/verzorgers het niet eens zijn met het advies van de Ondersteuningscommissie, dan kunnen zij bezwaar maken bij de directie van ons Samenwerkingsverband. Zie voor contact onze Contact pagina.

Niet eens met het advies van de TLC 

Indien ouders/verzorgers het niet eens zijn met het besluit van de Toelaatbaarheidscommissie, dan dienen ze binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuur van het Samenwerkingsverband via info@swv2804.nl  

Landelijk Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring

Als bovenstaande niet tot overeenstemming leidt, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de Landelijke bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Meer informatie is te vinden op: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring

Landelijk Onderwijsconsulententeam

Ouders kunnen zich kosteloos laten ondersteunen door het landelijk onderwijsconsulententeam, een team van onafhankelijke deskundigen. Zij kunnen adviseren en bemiddelen.

Landelijke Onderwijsconsulenten | Postbus 19521 | 2500 CM Den Haag

Bezoekadres:
Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag
Tel. 070-312 2887
info@onderwijsconsulenten.nl

College voor de Rechten van de Mens

Menen ouders/verzorgers dat er verboden onderscheid is gemaakt of dat er sprake is van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte dan kunnen ouders zich wenden tot College voor de Rechten van de Mens.

College voor de Rechten van de Mens | Postbus16001 | 3500 DA Utrecht
Bezoekadres:
Kleinesingel 1-3
3572 CG Utrecht                                                                                                                                    Tel. 030-888 3888