Helpdesk

Vroegtijdige signalering en tijdige hulp werken preventief op het ontstaan van schoolproblemen. Uit contacten met scholen blijkt dat ouders,¬†leerkrachten of intern begeleiders vragen hebben betreffende “aanpak van niet aangemelde kinderen waarbij men zich zorgen maakt”, procedures, omgaan met gezinsproblemen e.d.

De telefonische en digitale  helpdesk is hierbij een middel om snel behulpzaam te kunnen zijn. Ouders of andere bij het onderwijsveld betrokkenen kunnen gebruik maken van de helpdesk, die bestaat uit de volgende mensen:

– M.P. den Hartog (lid directie)
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
078-6295994
mpdenhartog@swv2804.nl

– Mevrouw Y. de Vries (voorzitter Ondersteuningscommissie)
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
Tel. 078-6295997
ydevries@swv2804.nl