Helpdesk

Vroegtijdige signalering en tijdige hulp werken preventief op het ontstaan van schoolproblemen. Uit contacten met scholen blijkt dat ouders, leerkrachten of intern begeleiders vragen hebben betreffende “aanpak van niet aangemelde kinderen waarbij men zich zorgen maakt”, procedures, omgaan met gezinsproblemen e.d.

De helpdesk is hierbij een middel om snel behulpzaam te kunnen zijn. Ouders of andere bij het onderwijsveld betrokkenen kunnen gebruik maken van de helpdesk.

De helpdesk is bereikbaar via info@swv2804.nl of telefonisch van maandag t/m donderdag van 08:30-16:30 uur via tel.nr. 0186-219050.