Directie

Naast het bestuur heeft de stichting een directie, die belast is met door het bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden. De directie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en de daarin opgenomen beleidsdoelen.
De directie (tevens Toelaatbaarheidscommissie) wordt gevormd door de heer M.P. den Hartog. Per 1 augustus 2021 zal de heer den Hartog vervangen worden door mevr. N.A. de Ronde-Davidse, die momenteel echter al directietaken verricht binnen het samenwerkingsverband.