Directie

Naast het bestuur heeft de stichting een directie, bestaande uit twee directieleden, die belast is met door het bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden. De directie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en de daarin opgenomen beleidsdoelen.

De directieleden zijn:
M.P. den Hartog
Mevrouw M. Westdijk

Samen vormen zij tevens de Toelaatbaarheidscommissie.