Over ons

Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard heeft de taak de Wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 is ingegaan, uit te voeren. De schoolbesturen in de Hoeksche Waard hebben de handen ineen geslagen om tot deze aanpak te komen.

Voor de meeste leerlingen verloopt de weg naar het voortgezet onderwijs zonder al te veel problemen. Sommige leerlingen hebben echter in meer of mindere mate extra hulp nodig om dat doel te bereiken. Daarbij kan het gaan om extra begeleiding bij het leren, het organiseren van het werk, of het afleren van storend gedrag, maar ook het ondersteunen van hoogbegaafde leerlingen.
Een leerling die meer dan gemiddelde ondersteuning nodig heeft, valt onder de zorgplicht van het bestuur van de school waar het kind is aangemeld. De scholen binnen de regio van het samenwerkingsverband hebben samen afspraken gemaakt over hoe elke leerling de juiste ondersteuning geboden kan worden.

In de Hoeksche Waard hebben we ontdekt dat Passend Onderwijs geen nieuwe onderwijsrevolutie is. Voor de meeste basisscholen is er niet zo veel nieuws onder de zon. Er wordt namelijk al handelingsgericht gewerkt. En er is al veel ondersteuning beschikbaar op het niveau van de klas en de school. We hebben daarom bewust gekozen om aan te sluiten bij de ervaringen van de scholen en van daaruit verder te ontwikkelen.

Ook de slogan hebben we gehandhaafd, omdat iedereen zich daarin kan herkennen: “Geen kind het eiland af”. Deze slogan drukt de ambitie van het samenwerkingsverband kort en krachtig uit. We willen de leerkrachten ondersteuning aanbieden, zo mogelijk dicht bij huis en in de eigen school. Dat is de vertrouwde omgeving voor het kind. De zorgstructuur is zo ingericht dat de zorg naar het kind toe komt en niet andersom.

In onderstaand animatiefilmpje wordt in drie minuten uitgelegd wat passend onderwijs inhoudt. Kijk ook eens op www.passendonderwijs.nl.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Meer contactgegevens