Aanmelding

Aanmelding van een kind bij de Ondersteuningscommissie (OC) van het Samenwerkingsverband geschiedt door de school en/of de ouders. Ouders kunnen daarvoor het Aanmeldingsformulier voor ouders gebruiken (te vinden onder ‘Downloads‘). Onder ‘Vragen‘ vindt u antwoorden op veel gestelde vragen door ouders over aanmelden. School heeft haar eigen aanmeldingsformulier en vult tevens het Onderwijskundig Rapport in waarvan de ouders een kopie ontvangen.

De Ondersteuningscommissie brengt vervolgens een advies uit dat wordt besproken met de ouders en de school. Dat advies kan inhouden:
– een preambulant medewerker van het samenwerkingsverband gaat de school ondersteunen.
– een andere basisschool.
– speciaal basisonderwijs: Het Pluspunt of de Willem-Alexanderschool in Oud-Beijerland.
– speciaal onderwijs.

Voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs heeft de leerling een Toelaatbaarheidverklaring van de Ondersteuningscommissie nodig. Het advies speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs wordt gegeven als het regulier onderwijs geen of onvoldoende mogelijkheden heeft om tegemoet te komen aan de opvoedings – en onderwijsbehoeften van de aangemelde leerling.
Voor meer informatie lees Wat doet de Ondersteuningscommissie?