Ouders

Een goede samenwerking tussen ouders en school komt de ontwikkeling van kinderen ten goede. Ouders continu betrekken bij het proces en hen in de juiste positie brengen is dan ook een van de kerndoelstellingen van passend onderwijs.

Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen en dus ook voor het onderwijs aan hun kinderen. Als eerstverantwoordelijken willen zij invloed uitoefenen op het beleid en de werkwijze van de school, waarop hun kind is geplaatst. Ouders kunnen dat doen door te overleggen met de leerkracht van hun kind of de directie van de school. Vervolgens hebben ouders medezeggenschap op verschillende niveaus.

In de eerste plaats is er de MR van de scholen. De MR van de school heeft een wettelijke adviesbevoegdheid ten aanzien van vaststelling en wijziging van het schoolondersteuningsprofiel.

Daarnaast is er sprake van medezeggenschap vanuit de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. Deze raad bestaat uit 12 personen verbonden aan de aangesloten scholen als ouder of personeelslid. De OPR bestaat voor 50% uit ouders en voor 50% uit personeelsleden van scholen. De OPR heeft een instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband.

Voorzitter van de Ondersteuningsplanraad: mevrouw J. Tarmond-Kooijman (kbs Willibrordus te Oud-Beijerland).

Wat te doen bij ernstige leesproblematiek/dyslexie
De behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED-zorg) is met de Jeugdwet per 1 januari 2015 overgeheveld van de zorgverzekeraars naar de gemeenten. Dit heeft voor de school geleid tot veranderingen rondom de dyslexiezorg. Inhoudelijk verandert er niet veel. De te nemen stappen zijn wel gewijzigd. Lees in het stroomschema aanmeldformulier dyslexie meer informatie over:
– De verantwoordelijkheid van basisscholen
– De verantwoordelijkheid van gemeenten
– Praktisch stappenplan in geval van vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).

Meer informatie voor ouders vindt u in het menu aan de linkerzijde van deze pagina onder ‘aanmelding’ en ‘klachtenprocedure’. Daarnaast kunt u informatie lezen in de volgende documenten:
– Wat doet de ondersteuningscommissie?
– Aanmeldingsformulier voor ouders
– Leidraad voor de ib-er
Deze documenten zijn te vinden onder ‘Downloads‘.