Onderwijsinspectie

Periodiek voert de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek uit bij alle samenwerkingsverbanden. In het schooljaar 2019/2020 is het onderzoek uitgevoerd bij ons samenwerkingsverband. De bevindingen van de Inspectie zijn na te lezen in het Inspectierapport januari 2020.