Onderwijsinspectie

Periodiek voert de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek uit bij alle samenwerkingsverbanden. In het schooljaar 2014/2015 is het onderzoek uitgevoerd bij ons samenwerkingsverband. De bevindingen van de Inspectie zijn na te lezen in het Inspectierapport november 2019.