Medezeggenschap

De medezeggenschap is geregeld in de Ondersteuningsplanraad (OPR). Deze raad, die voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel bestaat, heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Wij hebben ervoor gekozen om het aantal zetels in de Ondersteuningsplanraad in enige mate te laten aansluiten bij de grootte van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Dit betekent dat de twee grote besturen ieder vier leden en de twee kleine besturen ieder twee leden in de Ondersteuningsplanraad hebben.

Daarnaast levert de school voor Speciaal Onderwijs “De Ark” één kwaliteitslid (een personeelslid), zonder stemrecht.
Op basis van een rooster van aftreden komt iedere twee jaar de helft van de leden in aanmerking voor aftreden. Deze regeling waarborgt dat er voldoende continuïteit blijft binnen de OPR. De huidige zetelverdeling in de OPR is te vinden in het Medezeggenschapsstatuut onder ‘Downloads‘.

De OPR vergadert regelmatig.

Voorzitter van de Ondersteuningsplanraad: mevrouw J. Tarmond-Kooijman (kbs Willibrordus te Oud-Beijerland).