Doelen en beleid

Het Samenwerkingsverband 28.04 heeft ten doel:

  1. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 18a lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs;
  2. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen;
  3. het realiseren dat zoveel mogelijk van de in de Hoeksche Waard woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken;
  4. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in de Hoeksche Waard woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

De uitwerking van bovenstaand beleid heeft het samenwerkingsverband geformuleerd in het Ondersteuningsplan en tevens in het Ondersteuningsjaarplan. Deze, en andere, documenten kunt u vinden onder ‘Downloads‘ op deze website.