Bestuur

Het Algemeen bestuur van het samenwerkingsverband is belast met het besturen van de stichting. Alle deelnemende besturen in het samenwerkingsverband hebben hierin een zetel.

Het Algemeen bestuur bestaat uit:
– S. van Wijk (voorzitter); namens de Willibrordusschool
– L.J. van Heeren (secretaris/penningmeester); namens Stichting Acis
– E. Tuk (lid); namens Christelijke Scholengroep De Waard
– Mevr. M. Gilissen (lid); namens Stichting Yulius
– J. Gommers, namens Samenwerking Vrije Scholen Zuid-Holland

Het Algemeen bestuur heeft de taken en bevoegdheden als volgt verdeeld:

 • Toezichthoudend bestuur, het toezicht houdende deel van het bestuur.
  Bestaat uit:
  – S. van Wijk
  – Mevr. M. Gilissen
 • Dagelijks bestuur, het uitvoerende deel van het bestuur.
  Bestaat uit:
  – E. Tuk (voorzitter)
  – L.J. van Heeren (secretaris/penningmeester)