Bestuur

Het Algemeen bestuur van het samenwerkingsverband is belast met het besturen van de stichting. Alle deelnemende besturen in het samenwerkingsverband hebben hierin een zetel.

Het Algemeen bestuur bestaat uit:
– S. van Wijk (voorzitter); namens de Willibrordusschool
– L.J. van Heeren (secretaris/penningmeester); namens Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
– vacature (lid); namens Christelijke Scholengroep De Waard
– Mevr. M.J. De Kreek-Haven (lid); namens Stichting Yulius
– P.R. Schreuder (lid); namens Samenwerking Vrije Scholen Zuid-Holland

Het Algemeen bestuur heeft de taken en bevoegdheden alsvolgt verdeeld:

 • Toezichthoudend bestuur, het toezichthoudend deel van het bestuur.
  Bestaat uit:
  – S. van Wijk
  – Mevr. M.J. De Kreek-Haven
  – P.R. Schreuder
 • Dagelijks bestuur, het uitvoerend deel van het bestuur.
  Bestaat uit:
  – vacature (voorzitter)
  – L.J. van Heeren (secretaris/penningmeester)