Nieuws

25 augustus 2016

Meldt uw kind tijdig aan

Indien u niet het risico wilt lopen dat uw kind na de zomervakantie 2017 niet meteen kan starten op een SBO of SO-school meldt uw kind dan tijdig aan vóór 22 april 2017.


14 april 2016

Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ingeschreven. Die ouders willen graag dat hun kind ingeschreven wordt op Het Pluspunt in Oud-Beijerland en wensen een aanmelding te ...


4 juli 2017

Hou de zomerleesdip buiten de deur

Hoewel kinderen op school leren lezen is het ook belangrijk om thuis veel te oefenen. In de schoolvakanties is dat vaak wat lastig; veel ouders staan er niet bij stil dat vooral in de zomervakantie het leesniveau van kinderen die niet lezen stil staat of zelfs terugzakt: de zogenaamde ...


29 juni 2017

Café GEZien

Café Gezien is de naam van een ontmoetings- en kenniscafé voor en door (groot)ouders of verzorgers, waarbij het gaat om kinderen met bijvoorbeeld ASS (autisme), AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, McDD, NLD of opvoedproblematiek. Op woensdag 13 september a.s. is de volgende bijeenkomst. Klik op het plaatje hieronder voor meer informatie.


22 juni 2017

De rol van vaders bij kinderobesitas

Bron: nu.nl, 21 juni 2017 In hoeverre vaders betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind, zou volgens onderzoekers van invloed zijn op de ontwikkeling van obesitas bij kinderen tussen de twee en vier jaar oud. Wanneer de vader een rol speelt bij het verzorgen en opvoeden van het ...


9 juni 2017

Genoeg slaap door strikte bedtijden

Bron: nu.nl, 2 juni 2017 Kinderen van ouders die strikte bedtijden en regels in de avondroutine aanhouden, zouden volgens onderzoek meer kans hebben om genoeg slaap in een week te krijgen. Dit in tegenstelling tot kinderen van ouders die er lossere regels op nahouden. Dat blijkt uit onderzoek van ...


2 juni 2017

Vrijwillige ouderbijdrage op school

Bron: www.oudersvannu.nl Basisscholen krijgen van de overheid geld voor schoolboeken en lesmateriaal. Daarnaast mogen ze aan de ouders een financiële bijdrage vragen voor extra activiteiten en voorzieningen. Deze vrijwillige ouderbijdrage gebruiken ze vaak voor schoolreisjes en feesten. Ook schoolzwemmen en overblijven wordt op sommige scholen uit de ouderbijdrage betaald. ...


24 mei 2017

Met een beetje risico komen ze er wel

Bron: nu.nl Kinderen moeten minder beschermd worden opgevoed. Risicovol spelen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daardoor leren ze risico’s inschatten, worden ze zelfredzaam en bouwen ze zelfvertrouwen op. Dat stelt VeiligheidNL, het expertisecentrum voor veilig opgroeien. Kinderen zouden bijvoorbeeld meer kunnen klimmen ...


16 mei 2017

Opvoeding waarvoor opvoeding is bedoeld

Bron: column René Diekstra in Haarlems Dagblad, 8 mei 2017 Berekend is dat kinderen tussen de 2 en 10 jaar elke 6 tot 9 minuten door hun (groot)ouders worden opgeroepen of gedwongen hun gedrag te veranderen. Per dag betekent dat zo’n vijftig en per jaar zo’n 15.000 disciplineringspogingen. De meeste daarvan ...


8 mei 2017

Grootouders belangrijk voor kinderen

Uit onderzoek door de Universiteit van Oxford blijkt dat grootouders een vitale rol spelen in het welzijn van hun kleinkinderen. Door veranderende gezinspatronen, gestegen levensverwachting, stijgend aantal huishoudens met tweeverdieners, stijgend aantal echtscheidingen, spelen grootouders een steeds grotere rol in het leven van hun kleinkinderen. Kinderen waarbij de grootouders ...


21 april 2017

Peuters met een touchscreen

Bron: www.demorgen.be, 14 april 2017 Peuters die vaak spelen met een tablet of smartphone, slapen minder dan diegene die het zonder touchscreen doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Londen, waarbij 715 ouders werden bevraagd met kinderen jonger dan drie. Voor elk uur per dag op een smartphone ...


21 april 2017

Liever met de pen

Bron: www.jmouders.nl Kinderen onthouden de lesstof beter als ze alles ‘ouderwets’ opschrijven met de pen in plaats van aantekeningen maken op laptop of tablet. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse wetenschappers Audrey en Ruud van der Weel aan de Technische Universiteit van Trondheim in Noorwegen. Door de uitkomsten ...


Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Meer contactgegevens