Nieuws

25 augustus 2016

Meldt uw kind tijdig aan

Indien u niet het risico wilt lopen dat uw kind na de zomervakantie 2018 niet meteen kan starten op een SBO of SO-school meldt uw kind dan tijdig aan vóór 22 april 2018.


14 april 2016

Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ingeschreven. Die ouders willen graag dat hun kind ingeschreven wordt op Het Pluspunt in Oud-Beijerland en wensen een aanmelding te ...


13 april 2018

Een aardig gedichtje

Bron: Korczak Bulletin jrg. 5 nr. 2, april 2018 Wiebelen Als je als kind het voorjaar weer voelt kriebelen ga je vanzelf wat zitten wiebelen dat gaat heel automatisch je stoeltje is te statisch gelukkig is er één kwartier dan klinken alle kelen en je geniet van frisse lucht mag ...


12 april 2018

Baby in de klas

In navolging van het buitenland kunnen ook Nederlandse scholen zich nu aanmelden voor een ‘klassenbaby’. Het ‘Roots of Empathy’-programma, een lesprogramma waarbij met behulp van een baby in de klas geprobeerd wordt kinderen op school sociale vaardigheden bij te brengen, wordt na de zomervakantie geïntroduceerd op tien Rotterdamse scholen. ...


4 april 2018

ADHD-medicatie en schoolprestaties

Bron: www.vu.nl, 29 maart 2018 Medicatie voor kinderen met ADHD heeft positieve invloed op het gedrag maar niet of nauwelijks op schoolprestaties. Dat blijkt uit een nieuwe studie van klinisch neuropsychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam waarin zij 37 jaar onderzoek analyseerden. Zij adviseren daarom behandelaren om medicatie niet ...


22 maart 2018

Empathie is deels genetisch bepaald

Bron: scientias.nl Uit onderzoek van de universiteit van Cambridge blijkt dat empathie deels in de genen zit en niet alleen het resultaat is van opvoeding en ervaringen. De onderzoekers maakten voor hun studie gebruik van data afkomstig van 23andMe: een bedrijf waar je je DNA kunt laten analyseren. De ...


23 januari 2018

Opvoeden kan niet zonder strijd

Bron: www.me-to-we.nl, 1 juli 2017. De afgelopen jaren is de tendens in opvoedland geweest dat we onze kinderen steeds meer als gelijken moeten behandelen. De autoritaire opvoeding van vroeger is in het verdomhoekje terecht gekomen want: met kinderen moet je praten, naar kinderen moet je luisteren. Belonen is goed, ...


19 januari 2018

Ouders willen kind zelf leren verstandig te eten

Bron: nu.nl, 15 januari 2018 Verreweg de meeste ouders (82 procent) vinden het hun eigen verantwoordelijkheid om kinderen te leren hoe ze verstandig eten. Toch willen degenen met kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs in meerderheid dat het hun kind ook gemakkelijker wordt gemaakt om iets gezonds te ...


9 januari 2018

Goede voornemens

Bron: www.jmouders.nl Een nieuw jaar en dus nieuwe kansen: hoog tijd voor goede voornemens! Volwassenen denken dan vaak aan afvallen, meer sporten en meer tijd doorbrengen met het gezin. Maar wat als kinderen hun goede voornemens zouden presenteren? Waarschijnlijk zou de lijst er dan zo uitzien: 1. Op tijd ...


19 december 2017

Slecht voor de ogen

Bron: nporadio1.nl, 14 december 2017 Tablets, mobieltjes en laptops zorgen ervoor dat de jeugd minder buiten komt en minder beweegt. Dat dit allesbehalve gezond is en kan leiden tot overgewicht, is al jarenlang onderwerp van discussie. Maar het brengt nog een ander gevaar met zich mee: te veel naar ...


7 december 2017

Een gesprek met de leerkracht

Bron: jmouders.nl Leerkrachten van een reguliere basisschool weten soms minder af van de behoeftes en benaderingen van ‘zorgleerlingen’ dan leerkrachten van speciaal basisonderwijs. Volgens Adi van den Branche, oprichtster van adviesbureau Het Lampje voor hoogbegaafde kinderen is het daarom van belang dat er een goede samenwerking met de leerkracht ...


5 december 2017

Geef het goede voorbeeld

Bron: AD.nl, 24 november 2017 Eén op de vier kleine kinderen zit elke dag meer dan drie uur achter de televisie, een tablet, een computer of een smartphone. Daarbij is een duidelijke link te zien met het gedrag van de ouders. Hoe meer tijd die zelf in de weer ...


Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Meer contactgegevens