Intern begeleiders

Intern begeleiders zijn samen met de directie verantwoordelijk voor de ondersteuning op de school. De intern begeleider zit het zorgteam voor en is de spil van de zorg, van de ondersteuning. Het zorgteam kan zich richten op onderwijsinhoudelijke zaken en/of niet-onderwijsinhoudelijke zaken samen met de schoolmaatschappelijk werker.

Lees ook de Leidraad voor de iber

Lees hier de agenda met activiteiten voor de intern begeleiders.

Wat te doen bij ernstige leesproblematiek/dyslexie
De behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED-zorg) is met de Jeugdwet per 1 januari 2015 overgeheveld van de zorgverzekeraars naar de gemeenten. Dit heeft voor de school geleid tot veranderingen rondom de dyslexiezorg. Inhoudelijk verandert er niet veel. De te nemen stappen zijn wel gewijzigd. Lees in de informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Hoeksche Waard meer informatie over:
– De verantwoordelijkheid van basisscholen
– De verantwoordelijkheid van gemeenten
– Praktisch stappenplan in geval van vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).

Nog meer documenten:
Wanneer melden we rechtstreeks aan bij de Ondersteuningscommissie en wanneer niet
Brief bij ERWD
Leidraad PAB
Stroomschema aanmeldformulier dyslexie
Ontwikkelingsperspectief (OPP) SWV 28.04
Criteria OPP door Gea Spaans
Handleiding overstapdossier po-vo
Voorbeeld Plaatsingswijzer Hoeksche Waard

Het Samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat de medewerkers van de scholen zich voortdurend professionaliseren. Lees hier het studieaanbod 2017-2018.