Downloads

Hier vind u een overzicht van alle downloads op de website en interessante links:

Bestuur/directie:

De akte van oprichting
Ondersteuningsplan 2018-2022 deel 1
Ondersteuningsplan 2018-2022 deel 2
Ondersteuningsplan 2018-2022 deel 3
Ondersteuningsjaarplan 2019-2020
Format School Ondersteuningsprofiel 2019-2020
Informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP)
Privacyreglement AVG, vastgesteld op 19 juni 2018
Privacyverklaring
AVG de externe expert en de ouders
Integriteitscode
Inkoop en aanbestedingsbeleid
Protocol datalekken en beveiligingsincidenten
Handelingsprotocol bij signalen huiselijk geweld en kindermishandeling
Treasurystatuut
Jaarrekening 2018
Begroting middelen SWV
Toelichting verantwoording middelen

Nieuwsbrieven:

September 2019

Scholing:

Studiegids SWV 28.04 2019-2020

Ouders:

Wat doet de Ondersteuningscommissie?
Aanmeldingsformulier voor ouders
Leidraad voor de ib-er
Basisondersteuning SWV 2804
Extra ondersteuning SWV 2804
Brief aan ouders bij inschakelen externe expert

Ondersteuningsplanraad:

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad
Medezeggenschapsstatuut Ondersteuningsplanraad
Huishoudelijk reglement van de OPR
Verslag vergadering 16 april 2019 OPR

Ondersteuningstraject:

Checklist beleid hoogbegaafd
Aanmeldingsformulier OC voor MKD KDC en andere instellingen
Aanmeldingsformulier Onderwijskundig rapport voor de school
Aanmeldingsformulier aanvraag dyslexieonderzoek HW
Stappenplan aanmelding dyslexiedossier poortwachter HW
Leidraad PAB
Criteria OPP
OPP format en bijlagen

Brief bij Ernstige Reken Wiskunde Problemen
Brief bij Ernstige Lees- en/of Spellingsproblematiek
Wat te doen bij bao-bao aanmelding
Checklist beleid hoogbegaafd

Interessante links:

Animatiefilmpje Passend Onderwijs in drie minuten
www.jeugdteamszhz.nl
www.jeugdteamhw.nl
www.cjghw.nl

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Meer contactgegevens