Downloads

Hier vind u een overzicht van alle downloads op de website en interessante links:

Bestuur/directie:

De akte van oprichting
Ondersteuningsplan 2018-2022 deel 1
Ondersteuningsplan 2018-2022 deel 2
Ondersteuningsplan 2018-2022 deel 3
Ondersteuningsjaarplan 2020-2021
Bijlage bij Ondersteuningsjaarplan 2020-2021: Wie is aan zet. Maatwerk in onderwijstijd
Format Schoolondersteuningsprofiel 2021-2022
Informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP)
Privacyreglement AVG, vastgesteld op 19 juni 2018
Privacyverklaring
AVG de externe expert en de ouders
Integriteitscode
Inkoop en aanbestedingsbeleid
Protocol datalekken en beveiligingsincidenten
Handelingsprotocol bij signalen huiselijk geweld en kindermishandeling
Treasurystatuut
Jaarrekening 2018
Begroting middelen SWV
Toelichting verantwoording middelen
Begroting 2020
Inspectierapport november 2019
Begroting gelden ter versterking basisondersteuning

Nieuwsbrieven:

Oktober 2020

Scholing:

Studiegids SWV 28.04 2020-2021

Ouders:

Wat doet de Ondersteuningscommissie?
Aanmeldingsformulier voor ouders (incl.voorlichting)
Leidraad voor de ib-er
Basisondersteuning SWV 2804
Extra ondersteuning SWV 2804
Brief ouders externe experts en AVG

Ondersteuningsplanraad:

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad
Medezeggenschapsstatuut Ondersteuningsplanraad
Huishoudelijk reglement van de OPR
Jaarverslag OPR 2019-2020

Ondersteuningstraject:

Checklist beleid hoogbegaafd
Aanmeldingsformulier OC voor MKD KDC en andere instellingen
Aanmeldingsformulier Onderwijskundig rapport voor de school
Aanmeldingsformulier dyslexie versie 4.0 december 2020
Leidraad PAB
Criteria OPP
OPP format en bijlagen

Brief bij Ernstige Reken Wiskunde Problemen
Brief bij Ernstige Lees- en/of Spellingsproblematiek
Wat te doen bij bao-bao aanmelding

Bouw!/Kurzweil

Beleidsdokument Bouw

Interessante links:

Animatiefilmpje Passend Onderwijs in drie minuten
www.jeugdteamszhz.nl
www.jeugdteamhw.nl
www.cjghw.nl

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Meer contactgegevens