Aanmelden cursussen uit studiegids SWV

Beste collega’s,

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we een mooi nieuw studieaanbod. Het aanbod sluit aan op onze missie en visie, om zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs te bieden op de reguliere school in de buurt. Lukt dat niet, dan zetten we ons in om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen op het eiland kunnen blijven. Deze missie en visie sluit naadloos aan op de route naar inclusiever onderwijs, waar landelijk op wordt ingezet. Je kunt de studiegids raadplegen via (Nascholing SWV 2804 2022-2023). Inschrijven kan via het online aanmeldformulier (zie formulier hieronder). Je kunt je voor meerdere cursussen tegelijk inschrijven. We wensen jullie leerzame en inspirerende bijeenkomsten toe.

Namens SWV 2804, Neely Anne de Ronde-Davidse, directie.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Cursus*
Toestemming*