8 maart 2021

Kennisgeving van het bestuur: Samenwerkingsverband heeft nieuwe directeur

Met ingang van 1 mei a.s. heeft het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard een nieuwe directeur in de persoon van dr. Neely Anne de Ronde-Davidse. Tot die datum is zij als Lector Educatieve Klassen verbonden aan het Kenniscentrum Driestar Educatief te Gouda.

Neely Anne beschikt niet alleen in ruime mate over kennis en ervaring rond passend onderwijs, zij heeft ook een sterke ambitie om het beleid van ons samenwerkingsverband verder vorm en inhoud te geven.

De komst van de nieuwe directeur was noodzakelijk geworden door het vertrek van de huidige, tweehoofdige directie:
– Mariska Westdijk, adjunct directeur, beĆ«indigde haar werkzaamheden per 1 maart jl. om zich volledig te kunnen inzetten voor haar andere werkgever, CSG De Waard;
– Pierre den Hartog, directeur, gaat eind september met pensioen. Hij zal zijn taken en verantwoordelijkheden vanaf 1 mei a.s. geleidelijk aan de nieuwe directeur overdragen.

Mariska Westdijk en Pierre den Hartog hebben in de afgelopen jaren met grote inzet en toewijding een samenwerkingsverband gerealiseerd van uitstekende kwaliteit. Namens het bestuur wil ik hen daar ook langs deze weg heel hartelijk voor bedanken. Tegelijkertijd spreek ik namens het bestuur het volste vertrouwen uit in de nieuwe directeur.

Luc van Heeren, secretaris/penningmeester