15 oktober 2020

Scheiden? Let op de valkuilen!

Jullie hebben besloten om niet langer bij elkaar te blijven; jullie willen scheiden. Let op de meest voorkomende valkuilen:

– Gescheiden ouders voelen zich vaak schuldig over ‘wat zij de kinderen hebben aangedaan’. Dat kan tot te grote toegeeflijkheid en verwennerij leiden. Het is van belang dat je als ouder ondanks alles duidelijke grenzen blijven stellen (dus soms ook nee zeggen). Daar voelen kinderen zich veilig bij.

– Gescheiden ouders zetten hun kinderen soms (ook onbedoeld) onder druk. Die kunnen daardoor het gevoel krijgen tussen hun vader en moeder te moeten kiezen. Partij kiezen voor de een betekent echter ontrouw zijn aan de ander. Dat is onverdraaglijk voor kinderen en kan tot ernstige loyaliteitsproblemen leiden. Je kunt als ouder problemen voorkomen als je de kinderen toestaat van beide ouders te houden.

– Kinderen kunnen er niet tegen als hun ouders negatief over elkaar praten, of als anderen dat doen. Een kind ervaart de kritiek op een ouder al gauw als kritiek op zichzelf, en voelt zich daardoor afgewezen. Het afkeuren kan ook loyaliteitsproblemen veroorzaken (dus ervoor zorgen dat een kind het gevoel heeft voor een van beide ouders te moeten kiezen). Probeer als ouder ten minste neutraal over de ander ouder te spreken. En zorg ervoor dat anderen dat ook doen.

– Heftige ruzie tussen ouders is voor kinderen beangstigend en schadelijk. Ze voelen zich er onveilig door en hun vertrouwen in hun ouders krijgt een knauw. Ouders moeten het goede voorbeeld geven, maar doen dat niet met ruziemaken. Het is belangrijk dat jullie ruzies proberen te vermijden als de kinderen binnen gehoorsafstand zijn.

– Het is nodig dat ouders hun kinderen buiten onderlinge kwesties houden. Kinderen uithoren over de situatie bij de andere ouder thuis, is ook uit den bozen, net als een kind vragen boodschappen aan de andere ouder door te geven. Dat is belastend en kan ervoor zorgen dat het kind het (beklemmende ) gevoel krijgt voor een van beide ouders te moeten kiezen. Zoek rechtstreeks contact zoeken met elkaar als je iets moeten doorgeven of bespreken. Een kind als machtsmiddel gebruiken (“als je niet doet wat ik vraag, krijg je je kind niet meer te zien”) is onder alle omstandigheden verwerpelijk.

– Kinderen zijn vaak heel behulpzaam als zij zien dat hun ouders het moeilijk hebben. Let op dat kinderen niet alleen maar helpen, want dat kan ten koste gaan van hun ontwikkeling. Bespreek je volwassen problemen of zorgen niet met je kinderen.