11 september 2020

In Nederland zijn kinderen best tevreden

Negen op de tien Nederlandse 15-jarigen zijn tevreden met hun leven, constateert UNICEF na een wereldwijd onderzoek in de 41 meest welvarende landen. Ons land staat bovenaan in de ranglijst als het gaat om onder meer lichamelijke en geestelijke gezondheid, en sociale en leervaardigheden.

In het rapport zijn veel factoren meegenomen, zoals scholing, gezondheid, obesitas, schermtijd, zelfdoding, kindersterfte, pesten en de mate waarin jongeren erin slagen snel nieuwe vrienden te maken.

UNICEF merkt wel op dat ondanks dat het goed gaat met de Nederlandse jeugd, geen enkel land in het onderzoek hoog scoort op álle factoren.

„We weten uit recent onderzoek dat Nederlandse jongeren de meeste stress ervaren door schooldruk”, zegt directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland. „Naarmate die schooldruk groter wordt, ondervinden jongeren meer emotionele problemen en minder levenstevredenheid.”

Volgens Laszlo hebben kinderen en jongeren daarnaast mentaal last van de corona-pandemie. Ze roept overheden dan ook op om “juist in tijden van corona de noodzakelijke beslissingen te nemen om het welzijn van kinderen te verhogen”.

Veel coronamaatregelen, zoals schoolsluitingen en het thuiswerken van ouders, hebben invloed op de mentale en fysieke gezondheid en ontwikkeling van kinderen. „Juist de armste kinderen en families worden het hardst geraakt en dat kan zorgen voor een grotere ongelijkheid”, aldus Laszlo.

Niettemin concludeert UNICEF dat je als kind het best kunt opgroeien in Nederland.