11 juni 2020

Opstandig gedrag? Een paar tips.

Bron: opvoeden.nl, 9 januari 2020

Als kinderen ouder worden, moeten ze leren met hun emoties om te gaan. Boosheid is één van de emoties die niet zo makkelijk hanteerbaar is. Alle kinderen uiten hun boosheid daarom wel eens door brutaal of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te schreeuwen, schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag of lukt.

Als je kind zich boos voelt, vertel dan dat je kind zich eerst moet afvragen wat de oplossing is: ‘eerst denken, dan doen’. Het lukt natuurlijk niet altijd om brutaal en opstandig gedrag te voorkomen. Het ene kind kan dat beter dan het andere kind. Dit heeft met temperament te maken.

Tips:
– Als je kind brutaal is of opstandig doet, blijf dan rustig. Je stem verheffen of schreeuwen helpt niet.
– Als je je kind zijn zin geeft, beloon je het gedrag en gaat je kind het vaker doen.
– Als je kind is afgekoeld, is het belangrijk dat je met je kind over het gedrag praat.
– Vertel je kind op een rustige, maar duidelijke toon, welk gedrag je niet accepteert en waarom niet.
– Laat merken dat je begrijpt wat je kind wil. Bijvoorbeeld: ‘Ik weet dat je graag wilt…” Daar wordt je kind meestal rustiger van.
– Zeg ook dat je begrijpt dat je kind zich boos voelt, maar dat schreeuwen, schelden of brutale dingen zeggen geen oplossing is. Dit kwetst anderen en levert niets op.
– Verwacht niet teveel van je kind. Als je iets vraagt wat je kind nog niet kan, wordt je kind alleen maar opstandiger.