19 maart 2020

Corona crisis

Bron: www.opvoeden.nl

Het coronavirus is elke dag in het nieuws. Ook als je zelf niet ziek bent, krijgen jij en je gezin te maken met het coronavirus. Er wordt veel over gepraat, evenementen zijn afgelast, horeca is dicht en ook scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten. Hoe ga je hier als ouder mee om?

Het is goed om op de hoogte te blijven van de stand van zaken rond het coronavirus. Op RIVM.nl kun je de actuele stand van zaken lezen en het geldende advies. Hier kun je ook lezen wat je kunt doen als mensen in jullie omgeving in besmet gebied zijn geweest of besmet zijn. Op Pharos.nl wordt het coronavirus in begrijpelijke taal uitgelegd en ook op Thuisarts.nl vind je informatie over het coronavirus.

Heb je vragen over de gevolgen van het coronavirus op de scholen en het onderwijs? Kijk dan op Oudersenonderwijs.nl. Uiteraard kun je daarnaast altijd met vragen terecht bij de jeugdgezondheidszorg en de huisarts.

Nu scholen zijn gesloten, kan het gebeuren dat je kind angstig wordt. Of misschien heeft je kind wel vragen over corona en wat het virus eigenlijk doet. Maar hoe praat je erover en hoe stel je je kind gerust?
Dit kun je doen:
– Blijf rustig en maak je kind niet onnodig bang. Stel je kind gerust.
– Beantwoord vragen zo eerlijk mogelijk, zonder te veel details te geven.
– Leg uit waarom het belangrijk is om maatregelen te nemen om het virus te beperken.
– Leer je kind hygiëneregels.

Kinderen kopiëren gedrag van hun ouders. Daarom is het goed om zelf het goede voorbeeld te geven. Leg je kind bijvoorbeeld uit hoe je kunt proberen te voorkomen dat een virus kan verspreiden en laat ook zien hoe je kind dat zelf kan doen.
– Was je handen een paar keer per dag met zeep. Was ook goed tussen de vingers. Bij kleine kinderen kun je samen de handen wassen en laten zien hoe je dit doet.
– Moet je niezen of hoesten? Gebruik dan papieren zakdoekjes of nies of hoest in je elleboog in plaats van in je hand.
– Schud geen handen.

Door de nieuwe maatregelen is de kans groot dat je plotseling met het gezin thuis bent. Het is belangrijk om met elkaar te blijven praten over de nieuwe situatie. Betrek je kinderen bij de plannen die je maakt en kijk samen hoe je de dag kunt invullen. Regelmaat en structuur blijft voor kinderen erg belangrijk. Plan zowel leermomenten als ontspanningsmomenten in. Meer tips over omgaan met de nieuwe thuissituatie lees je op Nji.nl. Op Mediaopvoeding.nl vind je tips voor het mediagebruik van je kind.

Heb je twijfels over klachten? Dan kun je natuurlijk altijd de huisarts of GGD bellen.