4 december 2019

Sinterklaasgedichten goed voor de taalontwikkeling

Bron: nu.nl, 30 november 2019

Goed kunnen dichten is niet alleen handig met Sinterklaas, het heeft ook positieve effecten op de taalontwikkeling van kinderen. Kinderen die rijm gemakkelijk herkennen, hebben bijvoorbeeld een betere leesvaardigheid dan kinderen die hier meer moeite mee hebben. Ongeacht intelligentie en taalachtergrond.

In een studie naar het leren van woorden bij Engelstalige kinderen tussen de twee en vier jaar oud bijvoorbeeld, werd gevonden dat kinderen nieuwe Engelse woorden beter leren in een rijmende context dan in een niet-rijmende context.

Dat het leren van nieuwe woorden makkelijker gaat in een rijmende context komt waarschijnlijk doordat rijm helpt bij het voorspellen van woorden. Die voorspelbaarheid maakt dat kinderen woorden beter kunnen onthouden. Dat rijm lang blijft hangen, ervaren volwassenen ook: op latere leeftijd zingen zij sinterklaasrijmpjes zoals “Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje” mee zonder erbij na te hoeven denken.

Op een vergelijkbare manier helpt voorspelbaarheid ook bij het leren van zinsbouw. Wanneer je weet dat zinnen rijmen, is het immers makkelijker om een zin op de juiste manier af te maken.

Kinderen met leesproblemen, zoals dyslexie, hebben vaak meer moeite met het waarnemen van klankverschillen dan kinderen zonder dyslexie. Rijm helpt bij het waarnemen van verschillende klanken. In een rijmende context vallen verschillen namelijk meer op.