16 juli 2019

Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ingeschreven. Die ouders willen graag dat hun kind ingeschreven wordt op Het Pluspunt in Oud-Beijerland en wensen een aanmelding te doen bij de Ondersteuningscommissie van het SWV 28.04.

Hiervoor hanteert het Samenwerkingsverband de volgende regels:
– op de voormalige auti-afdeling De Regenboog worden in totaal niet meer dan 2 kinderen van buiten de Hoeksche Waard geplaatst;
– op de Da Vinci-afdeling worden in totaal niet meer dan 4 kinderen van buiten de Hoeksche Waard geplaatst;
– op de voormalige SBO-afdeling De Kameleon worden in totaal niet meer dan 4 kinderen van buiten de Hoeksche Waard geplaatst.

Voor meer informatie kunt u bellen naar de directeur van Het Pluspunt (tel. 0186-615403) of de Helpdesk van het SWV 28.04.