16 oktober 2018

Oudergesprek op school? Bereid u voor

Bron: www.oudersonderwijs.nl

Veel scholen berichten ouders drie of vier keer per jaar over de resultaten van de leerlingen. Vaak kunnen ouders dan met de leerkracht van hun kind in gesprek gaan. Hoe kunnen ouders dit moment effectief en zinvol gebruiken? De volgende vijf stappen kunnen ouders helpen om het rapportgesprek met school goed voor te bereiden. Ouders kunnen onderstaande stappen ook voor andere gesprekken op school gebruiken.

1. Ga naar het oudergesprek
Het is belangrijk dat ouders en school regelmatig contact met elkaar hebben. Probeer altijd te gaan, ook als uw kind een goed rapport heeft. Door naar school te gaan laat u merken dat u het belangrijk vindt over uw kind in gesprek te gaan. Zo werkt u aan het opbouwen van een positieve relatie met de leerkracht en de school van uw kind.

2. Bespreek vooraf met uw kind hoe het gaat op school
Voordat u naar het gesprek op school gaat, is het goed eerst thuis met uw kind een gesprek over school te hebben. Vraag uw kind hoe het gaat op school. Wat vindt hij/zij leuk op school en wat niet?
In het voortgezet onderwijs gaan leerlingen zelf steeds vaker mee naar het gesprek op school. Vraag hierover naar de afspraken van de school.

3. Bedenk wat u wilt vragen
Een gesprek op school is vaak snel voorbij. Het is daarom goed thuis alvast te bedenken waarover u het zou willen hebben. Het kan zijn dat u naar aanleiding van het rapport van uw kind al een aantal vragen heeft kunnen bedenken. Maak er een lijstje van, zet die op papier en neem die mee naar het gesprek.
Een gesprek op school hoeft zeker niet alleen over het rapport te gaan. Het is juist ook een moment om te horen of uw kind het naar zijn zin heeft op school.

4. Bedenk wat u wilt vertellen
Besef dat u als ouder juist vanuit de thuissituatie nuttige informatie heeft voor de leerkracht over uw kind. Het kan goed zijn om dat met de leerkracht te delen. Bedenk daarom van te voren wat u over uw kind wilt vertellen. Een kind kan zich thuis heel anders gedragen dan op school. Dan is het goed dat de leerkracht weet hoe uw kind in elkaar zit.

5. Vraag om uitleg, voorbeelden en afspraken
Met de leerkracht heeft u besproken wat uw kind nodig heeft om het op school goed te doen en hoe u daar samen met school aan kunt bijdragen. Bij alle dingen die de leerkracht over uw kind heeft verteld, is het belangrijk dat u als ouder snapt waar het over gaat. Vraag gerust om extra uitleg en vooral ook concrete voorbeelden van wat de leerkracht bedoelt.

Misschien zijn er tijdens het gesprek afspraken gemaakt. Dan is het goed dat die op papier worden gezet. Spreek dan ook meteen af wanneer en hoe u als ouder hierover met de leerkracht opnieuw spreekt. Dat kan met een vervolgafspraak, maar eventueel ook met een berichtje via de mail. Als het maar duidelijk is hoe de afspraken een vervolg krijgen.
Ook als u vindt dat er nog meer dingen hadden moeten worden besproken, kunt u om een vervolgafspraak vragen.