12 april 2018

Baby in de klas

In navolging van het buitenland kunnen ook Nederlandse scholen zich nu aanmelden voor een ‘klassenbaby’. Het ‘Roots of Empathy’-programma, een lesprogramma waarbij met behulp van een baby in de klas geprobeerd wordt kinderen op school sociale vaardigheden bij te brengen, wordt na de zomervakantie geïntroduceerd op tien Rotterdamse scholen.

In elf landen zijn de klassenbaby’s al een succes. Daar komt elke maand een baby op bezoek, vergezeld door zijn vader of moeder en een speciaal getrainde instructeur. Het idee erachter is dat kinderen leren emoties bij anderen en bij zichzelf leren herkennen en begrijpen door te letten op de reacties van een pasgeborene.

Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de klassenbaby, hoe jong ook, iets kan bereiken dat geen juf of meester zomaar voor elkaar krijgt. Leerlingen die een baby op bezoek krijgen, pesten minder, zijn minder agressief en kunnen meer begrip voor anderen opbrengen.

Volgens Maria Oholoeloen, die het lesprogramma naar Nederland haalt, slaat de Roots of Empathy-aanpak zelfs aan bij de, op het oog, meest gesloten of opstandige kinderen in de klas. ,,De baby is kwetsbaarder dan ieder ander kind in de groep. En dat roept zorgzaamheid op bij iedereen”, vertelt zij. ,,Zelfs de kinderen die zich ongelukkig voelen of buitengesloten, voelen zich geaccepteerd door een baby.”

De ‘baby in de klas’-aanpak is in 1996 bedacht door de Canadese opvoedkundige Mary Gordon, die de samenleving ‘liefdevoller en zorgzamer’ wil maken door kinderen meer empathie bij te brengen. Met behulp van een baby, dus.