10 oktober 2017

Dieren knuffelen helpt bij herstel kinderen in de opvang

Bron: kinderpostzegels.nl, 9 oktober 2017

Op 10 oktober start Stichting Kinderpostzegels het project ‘Huisje Boompje Beestje’ om kinderen in de opvang meer in contact te brengen met natuur en dieren. Uit onderzoek blijft dat dit helpt bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Veel kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang missen de mogelijkheden om van de natuur te genieten. Terwijl ze dat juist zo nodig hebben. Het project Huisje Boompje Beestje probeert hier een verschil in te maken.

Jaarlijks belanden er ongeveer zevenduizend kinderen met hun moeder of ouders in de vrouwen- of maatschappelijke opvang. Zij zijn extra kwetsbaar na een traumatische periode in hun leven waarin zij slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld, van misbruik en/of verwaarlozing. Veertig procent van deze kinderen is depressief en dertig procent kampt met posttraumatische stress. Kinderpostzegels zet natuur en dieren in om het zelfvertrouwen van de kinderen te herstellen en leert hen omgaan met en het verwerken van stressvolle situaties. De kans op blijvende trauma’s, ontwikkelingsstoornissen of depressies neemt af, de band met ouders versterkt en er wordt bijgedragen aan het doorbreken van de geweldsspiraal binnen deze gezinnen in de toekomst.

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij en hun bijdrage van bijna twee miljoen, en in samenwerking met Federatie Opvang en IVN, zorgt Huisje Boompje Beestje ervoor dat opvanginstellingen speel- of moestuinen kunnen aanleggen en ruimtes voor dieren kunnen opzetten. Het doel is om zo een groenere en veiligere omgeving voor kinderen te creëren waar ze samen met hun ouders kunnen werken aan een nieuwe toekomst. Tijdens dit project doen de VU en de Hogeschool Leiden lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind, onderzoek naar het effect van de inzet van natuur en dieren op traumaverwerking bij kinderen in de opvang en formuleren aanbevelingen zodat deze aanpak kan worden opgenomen in landelijk en lokaal beleid.