2 juni 2017

Vrijwillige ouderbijdrage op school

Bron: www.oudersvannu.nl

Basisscholen krijgen van de overheid geld voor schoolboeken en lesmateriaal. Daarnaast mogen ze aan de ouders een financiële bijdrage vragen voor extra activiteiten en voorzieningen. Deze vrijwillige ouderbijdrage gebruiken ze vaak voor schoolreisjes en feesten. Ook schoolzwemmen en overblijven wordt op sommige scholen uit de ouderbijdrage betaald.

Een basisschool mag zelf de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage bepalen. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. Het bedrag kan en mag dus per basisschool verschillen. Scholen die een vrijwillige bijdrage vragen, zijn verplicht dit in de schoolgids te vermelden. Gemiddeld gaat het om zo’n dertig euro per jaar per kind. Sommige scholen vragen per jaar een bedrag, andere scholen doen dit per activiteit of per maand.

Scholen mogen ouders vragen om een bijdrage voor extra activiteiten, maar ouders zijn niet wettelijk verplicht om deze te betalen. In schoolgidsen wordt soms de suggestie gewekt dat niet betalen geen optie is, maar de school mag ouders niet onder druk zetten of verplichten tot betaling.

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet betaald worden door het Ministerie van Onderwijs. Het gaat om activiteiten als:
– schoolreis
– excursie
– sportdag
– schoolkamp
– sinterklaascadeautje
– kerstviering
– schoolzwemmen
– extra lesmateriaal
– overblijven

De medezeggenschapsraad bepaalt samen met het schoolbestuur hoe de ouderbijdrage wordt besteed.

Kun je de vrijwillige ouderbijdrage voor een verplichte activiteit niet betalen? Dan mag je kind alsnog deelnemen, omdat de activiteit onderdeel is van het lesprogramma. Je kind is wettelijk verplicht om mee te doen aan alle activiteiten die bij het lesprogramma horen. In de schoolgids kun je lezen welke dat zijn. Is schoolzwemmen bijvoorbeeld een verplichte activiteit op de school van jouw kind, dan is de school verantwoordelijk voor de kosten.
Lukt het om wat voor reden dan ook niet om de ouderbijdrage te betalen voor een extra activiteit die niet verplicht is? Dan mag je kind geweigerd worden voor deze activiteit. Of dit ook echt gebeurt verschilt per school. Bij weigering moet de school wel zorgen voor opvang voor je kind.

De meeste scholen hebben een kortingsregeling of een kwijtscheldingsregeling voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Ook bieden veel scholen de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Kom je er samen met de school niet uit, dan kun je terecht bij Stichting Leergeld. Deze stichting zet zich in voor kinderen van 4-18 jaar die vanwege gebrek aan geld niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten.