8 mei 2017

Grootouders belangrijk voor kinderen

Uit onderzoek door de Universiteit van Oxford blijkt dat grootouders een vitale rol spelen in het welzijn van hun kleinkinderen. Door veranderende gezinspatronen, gestegen levensverwachting, stijgend aantal huishoudens met tweeverdieners, stijgend aantal echtscheidingen, spelen grootouders een steeds grotere rol in het leven van hun kleinkinderen.

Kinderen waarbij de grootouders meer betrokken waren, vertoonden minder emotionele en gedragsproblemen. „Kinderen die dagelijks contact hebben met hun grootouders zijn gelukkiger. De nauwe relatie tussen kind en grootouder, verminderen de gevolgen van negatieve gebeurtenissen in hun leven zoals bijvoorbeeld de echtscheiding van hun ouders,” aldus professor Ann Buchanan.

De studie van Buchanan toont ook aan dat de betrokkenheid van grootouders sterk verband houdt met verminderde aanpassingsproblemen bij alle gezinstypes, maar vooral bij adolescenten uit gescheiden gezinnen.

De betrokkenheid van grootmoeder is ook anders dan deze van grootvader. Terwijl grootmoeders meer betrokken zijn bij de opvoeding, is grootvader nauwer betrokken bij activiteiten en begeleiding.

De resultaten uit het onderzoek van professor Ann Buchanan worden bevestigd in een andere studie van het Institute for Fiscal Studies en de Nuffield Foundation.