13 december 2016

Ritalin of mindfulness?

Bijna 4,5% van de kinderen tussen 4 en 18 jaar slikt op dit moment pillen voor de behandeling van ADHD. In adviesrapporten constateert de Gezondheidsraad dat de “toegenomen prestatiedruk” en de “afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag” belangrijke oorzaken lijken te zijn van de sterk gegroeide hulpvraag.

Om te onderzoeken of mindfulness een alternatief kan zijn voor Ritalin is UvA-minds, het Academisch Behandelcentrum voor ouder en kind, twee jaar geleden het onderzoek ‘Meditatie of Medicatie’ gestart. In dit onderzoek krijgen twee groepen jongeren gedurende een aantal maanden een verschillende behandelmethode. Een groep krijgt medicatie, de andere groep volgt een mindfulness training. De resultaten zijn opzienbarend. Mindfulness-training bij kinderen met ADHD leidt tot sterke vermindering van gedragsproblemen, impulsiviteit, en verbetering van de aandacht en concentratie.

Hoewel de mindfulness heel effectief blijkt te zijn, is het echter niet een instant oplossing. De maatschappelijke omgeving is anders dan de onderzoeksomgeving. Prestatiedruk en de afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag blijven.