8 december 2016

Waardering van jongensgedrag is veranderd

Bron: www.kind.org

„Jongens zijn een combinatie van hoogmoed en baldadigheid, en dat mag niet meer,” aldus historica en voormalig leerkracht Angela Crott. Crott sprak eerder al uit over de positie van jongens in de maatschappij. Zij onderzocht dit onderwerp voor haar proefschrift ‘Van hoop des vaderlands naar ADHD-er’ en kwam tot de conclusie dat jongens hetzelfde zijn gebleven, alleen de waardering van hun gedrag niet. En dat zou alles te maken hebben met de verandering van onze samenleving.

Berichten dat jongens het minder goed doen in onderwijs dan meisjes, waren voor Crott aanleiding om de geschiedenis in te duiken. Zij spitte opvoedingsboeken door uit periodes van eind 19e eeuw tot nu. De gedragsfenomenen die beschreven werden, waren door alle boeken heen hetzelfde. Jongens waren en zijn beweeglijk en exploratief. Een kanteling was volgens haar zichtbaar na de Tweede Wereldoorlog, toen werd het ‘normale’ gedrag in toenemende mate gezien als lastig.

Crott pleit voor meer waardering van het typische jongensgedrag. En op het onderwijs anders vormgeven zodat het daar beter bij past. ‘Als jongens moeilijk schools kunnen leren, moet je ze dan iedere keer vragen om reflecties op hun eigen gedrag te schrijven en portfolio’s in te leveren? Er moeten toch ook onderwijsvormen te bedenken zijn die meer inspelen op hun fysieke energie, hun durf en nieuwsgierigheid.’