9 september 2016

Unieke aanpak Hoeksche Waard voorkomt laaggeletterdheid en dyslexie

Op initiatief van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Hoeksche Waard is samen met educatief uitgever Lexima, het dyslexie-behandelinstituut Leestalent en de Hoeksche Waardse gemeenten een plan van aanpak ontwikkeld om een forse vermindering te realiseren van het aantal kinderen dat met een leesachterstand de school verlaat of de diagnose dyslexie krijgt. Veertig basisscholen in de Hoeksche Waard starten dit schooljaar met dit unieke project.

De werkwijze is gebaseerd op het door de Universiteit van Amsterdam met overheidssubsidie ontwikkelde interventieprogramma Bouw!. De effectiviteit van Bouw! Is wetenschappelijk bewezen.

In Nederland is veel aandacht voor de toename van laaggeletterdheid en het inzetten op volwasseneneducatie. Voorkomen is echter beter dan genezen, zo is het motto in de Hoeksche Waard. Een kwart van de leerlingen in Nederland verlaat de basisschool met een leesachterstand van twee jaar of meer, veertien procent van de vijftienjarigen is functioneel analfabeet.
Het beleid op scholen is in principe afwachtend, dat wil zeggen, pas als een kind een leesachterstand heeft opgelopen in de eerste jaren van het basisonderwijs, wordt extra hulp geboden in de vorm van remedial teaching. Kinderen die ondanks deze hulp onvoldoende vooruitgang boeken komen vaak in aanmerking voor onderzoek en behandeling door een dyslexie behandelinstituut.
Ongeveer acht procent van de basisschool leerlingen krijgt momenteel de diagnose dyslexie en een indicatie voor behandeling, dat is ruim twee keer zoveel als de wetenschappelijk verantwoorde norm.

De scholen in de Hoeksche Waard kiezen structureel voor de preventieve aanpak. Kinderen in groep 2 en 3 die risico lopen op leesachterstanden, krijgen extra begeleiding met het interventieprogramma Bouw!. Scholen zetten daarvoor ouders, grootouders of vrijwilligers als tutor in en soms ook oudere leerlingen. Want dat kan met dit programma. De oefeningen worden online gemaakt en de tutor krijgt daarbij duidelijke aanwijzingen hoe hij het kind moet begeleiden. Scholen worden begeleid in het goed inzetten van het programma in de klas zodat het onderdeel van de gehele leesaanpak op school wordt. Samen met de gemeenten en het Samenwerkingsverband wordt de voortgang besproken.
De wetenschappelijk onderbouwde structuur van het programma leidt ertoe dat het aantal zwakke lezers en het aantal diagnoses dyslexie met 60-65% afneemt.

Als alle scholen in Nederland met deze preventieve aanpak zouden werken zou dat betekenen dat jaarlijks 25.000 minder leerlingen de school met een leesachterstand verlaten. Voor gemeenten resulteert dit in een forse besparing op de kosten van dyslexiezorg en jeugdhulp.

Laaggeletterden zijn extreem kwetsbaar voor onderbenutting van talent, demotivatie, schooluitval, werkloosheid, criminaliteit, psychosociale en medische problemen. De maatschappelijke impact van de preventieve aanpak is op termijn heel groot.

Voor meer informatie: www.lexima.nl/bouw!