18 april 2016

Slimme tablet leidt tot betere prestaties

Bron: www.kennisnet.nl, 1 februari 2016.

Moderne onderwijsprogramma’s op tablets laten leerlingen beter presteren met rekenen en taal. Ze zijn een effectief hulpmiddel voor leraren bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Dit blijkt uit twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit.

Aan de onderzoeken deden ruim 2500 basisschoolleerlingen mee uit de groepen 4 tot en met 8. De onderzoekers keken naar de effecten van het gebruik van Snappet, oefen- en verwerkingssoftware voor tablets die leerlingen direct laat weten of een antwoord goed of fout is.

Ook kan de software oefeningen afstemmen op het niveau van de leerling; een snelle leerling krijgt na een goed antwoord een moeilijker opgave dan een langzamere leerling. De leraar ziet intussen via een online dashboard de prestaties van zijn leerlingen en kan daar zijn lessen op aanpassen.

Leraren bleken zich in een klas zonder tablets vooral te richten op de gemiddelde leerling. De prestaties van de laag en hoog scorende leerlingen bewogen daardoor steeds meer naar het gemiddelde toe. Gevolg: de beste leerlingen ontwikkelen hun reken- en taalvaardigheid minder snel dan de andere leerlingen. Bij gebruik van de software ontwikkelden de beste leerlingen zich juist evenveel.

Meer informatie: www.kennisnet.nl.