11 april 2016

Corrigerende tik corrigeert niet

Bron: www.nrc.nl, 9 april 2016

Kinderen die door hun ouders geslagen worden zijn agressiever, minder intelligent en hebben meer psychische problemen dan kinderen die niet geslagen worden. En ook als volwassene vertonen ze vaker antisociaal gedrag, hebben ze vaker psychische problemen en zijn ze vaker vóór het slaan van hun eigen kinderen. Dat blijkt uit een meta-analyse van 75 studies waarin de gegevens van in totaal ruim 160.000 kinderen, die al dan niet door hun ouders werden geslagen, zijn gecombineerd (Journal of Family Psychology, 7 april).

Volgens een Unicefrapport uit 2014 wordt wereldwijd 80 procent van de kinderen door hun ouders geslagen. Er zijn al honderden onderzoeken gedaan naar slaan en er zijn deze eeuw zelfs al vier eerdere meta-analyses over gepubliceerd, waarin slaan steevast verband houdt met problemen voor de kinderen. Maar er bleven drie vragen onbeantwoord. Ten eerste: geldt het alleen voor ernstige fysieke mishandeling of ook voor ‘gewoon slaan’ – het klassieke pak voor de broek of de corrigerend bedoelde tik met de vlakke hand? Dat laatste, zegt de nieuwe meta-analyse: zowel bewuste, ernstige mishandeling als de gewone tik hangen samen met problemen. Ten tweede: geldt dat niet alleen in de zwakste, kortst lopende studies? Maar nee, in de nieuwe meta-analyse gold het altijd.

Rest de vraag: veroorzaakt het slaan de problemen? Dat is niet experimenteel te onderzoeken: je kunt niet de helft van een groep ouders hun kinderen laten slaan. Maar de onderzoekers denken wél dat er sprake is van causaliteit. In de langer lopende studies gaat het slaan vooraf aan de problemen die ermee samenhangen. En er is onderzoek waaruit blijkt dat problemen bij kinderen kan verminderen als je de ouders leert niet te slaan.