23 maart 2016

Informatietoets moet leiden tot duidelijke informatie over passend onderwijs

Bron: www.passendonderwijs.nl, 25 februari 2016

Scholen geven niet altijd duidelijke informatie over passend onderwijs aan ouders, constateert Ouders & Onderwijs, het informatiepunt voor ouders en gesprekspartner voor overheid en onderwijssector. Het informatiepunt heeft daarom de ‘informatietoets’ ontwikkeld, om scholen en samenwerkingsverbanden een helpende hand te bieden. De scholen kunnen met de toets zichzelf de juiste vragen stellen. Is de informatie vindbaar en staat het op een logische plek? Is de informatie begrijpelijk voor ouders? En is de informatie volledig?

Op de website van Ouders & Onderwijs staat veel informatie, bijvoorbeeld over de zorgplicht van scholen. Duidelijke informatie, waar veel scholen nog wel een voorbeeld aan kunnen nemen, vindt Mark Weghorst. „Er zijn nu acht voortgangsrapportages over passend onderwijs verschenen, en de informatie van een deel van de samenwerkingsverbanden en scholen blijkt nog steeds niet op orde te zijn. Sommige geven helemaal geen informatie over passend onderwijs en bij andere is de informatie niet goed te vinden. En sommige teksten zijn zó opgesteld dat ze voor het bestuur lijken te zijn, in plaats van voor de ouders. Zo kunnen ouders natuurlijk geen antwoord vinden op hun vragen: hoe meld ik mijn kind aan, wat is passend onderwijs, waarom vindt de school dat er eerst onderzoek gedaan moet worden voordat ze mijn kind aan kunnen nemen?” aldus Weghorst.

Ouders & Onderwijs toetst zelf niets en houdt ook niet bij welke scholen gebruik maken van de toets. Scholen die nog meer hulp nodig hebben kunnen bij het informatiepunt terecht. „Wij hebben veel kennis van hoe ouders naar de scholen kijken en welke vragen ze hebben”, vertelt Weghorst. „Wij kunnen scholen nergens toe dwingen. Wij hopen vooral dat ouders de juiste vragen over de informatievoorziening gaan stellen aan de scholen. En dat ouderraden de toets in gaan vullen en ermee naar het bestuur gaan. Want na zo veel tijd en ondersteuning moet het echt wel eens beter worden. Beter voor de ouders én voor de school zelf.”