18 maart 2016

Onderzoek Nibud: financiële opvoeding van belang voor later geldgedrag

Bron: www.nibud.nl

Volwassenen die als kind niet van hun ouders geleerd hebben goed met geld om te gaan, hebben twee keer zo vaak betalingsachterstanden. Betalingsproblemen komen bij deze volwassenen maar liefst drie keer zo vaak voor. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek ‘Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene’.

De invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot, concludeert het Nibud in dit rapport. De bevindingen sluiten aan bij de theorie van Bandura dat gedrag wordt aangeleerd door observatie en het nadoen van anderen.

Dit jaar werd voor de zesde keer de nationale Week van het geld gehouden van platform Wijzer in geldzaken, waarvan Nibud een van de grondleggers is. Tijdens deze week stonden duizenden basisscholen een week lang in het teken van leren omgaan met geld.

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport naar de invloed van ouders, roept het Nibud ouders op om bij de Week van het geld aan te sluiten en thuis met hun kinderen over geld te praten en uit te leggen hoe je verstandig met geld om kunt gaan.

Voor consumenten die aangeven als kind van hun ouders te hebben geleerd met geld om te gaan, geldt dat zij als volwassene:
Makkelijker rondkomen (59% tegen 36%)
Minder betalingsachterstanden hebben (29% tegen 61%)
Minder betalingsproblemen hebben (15% tegen 48%)
Vaker sparen (84% tegen 69%)
Verantwoorder aankoopgedrag vertonen (82% versus 70%)

Naast het leren omgaan met geld, ziet het Nibud ook een duidelijke positieve relatie met het voorbeeldgedrag van ouders. Verder blijkt dat consumenten die zeggen van ouders te hebben geleerd met geld om te gaan, dat zij als kind:
Vaker zak- of kleedgeld hebben gekregen (84% tegen 64%)
Vaker ouders hebben gehad die goed met geld konden omgaan (90% tegen 38%)

Het Nibud concludeert dat kinderen die leren omgaan met geld minder kans hebben op financiële problemen dan kinderen die dat niet leren.