1 februari 2016

Promotieonderzoek naar beter lezen

Bron: Universiteitleiden.nl, 25 januari 2016.

Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden zodoende betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger. Dat blijkt uit onderzoek van pedagoog Thijs Nielen. „De meeste kinderen zijn aanvankelijk enthousiaste lezers. Aan het einde van de basisschool loopt hun leesmotivatie vaak terug. Het is belangrijk om dit initiële enthousiasme voor lezen te behouden. Vermeden moet worden dat kinderen in een negatieve spiraal terecht komen waarin hun leesmotivatie terugloopt waardoor ze minder lezen en hun leesvaardigheid achter raakt”, aldus Nielen.

Nielen vergelijkt in z’n promotieonderzoek ‘Aliteracy: Causes and solutions‘ basisscholen die meedoen aan het programma ‘de Bibliotheek op school’ met scholen zonder dit programma. Scholen die aan dit programma deelnemen, kunnen hun leerlingen meer boeken aanbieden en besteden meer aandacht aan hun collectie. Wat blijkt? De Cito-scores op begrijpend lezen van kinderen die toegang hebben tot de Bibliotheek op school gaan sterk vooruit omdat deze leerlingen meer lezen.

Nielen wijst bovendien op de noodzaak van meer begeleiding van jonge lezers. „Goed leren lezen in de eerste drie leerjaren is geen voldoende voorwaarde om een goede lezer te blijven. Als in de bovenbouw van de basisschool en in het middelbaar onderwijs de ondersteuning wegvalt, verliezen sommige kinderen interesse, motivatie en vervolgens ook leesvaardigheid. Zij kunnen zelfs angst voor lezen of ‘leesweerstand’ ontwikkelen. Blijvende ondersteuning is daarom erg belangrijk. Mijn onderzoek laat ook zien dat digitalisering daarvoor nieuwe mogelijkheden biedt.”