Archief voor februari, 2016

29 februari 2016

Column René Kneyber in dagblad Trouw 24 februari 2016: Citotoetsen

Om maatwerk te leveren is meetwerk nodig. Wie een kind onderwijs op zijn niveau wil bieden zal eerst moeten kijken wat dat niveau is. Hoe meer de samenleving om maatwerk vraagt, hoe meer de school gaat toetsen. Van groep 1 tot groep 8 maken kinderen inmiddels 72 Cito-toetsen. Maar ...


19 februari 2016

Scholen hoeven geen methoden te gebruiken in de kleutergroepen

Bron: Onderwijsinspectie.nl, 17 februari 2016. Bij het toezicht op basisscholen kijkt de inspectie ook naar de kleutergroepen. Over dit deel van het toezicht blijkt een aantal misverstanden te bestaan. Zo hoeven basisscholen van de inspectie geen gebruik te maken van een kleutermethode (in tegenstelling tot wat wel eens wordt ...


8 februari 2016

21st Century Skills zijn zo 20ste eeuws!

Vertaling van ’21st Century Skills are so 20th Century!’, blog van Paul Kirchner, hoogleraar onderwijspsychologie, 22 oktober 2015. De laatste paar jaar heb ik beweerd dat de 21st century skills die opvoeders, beleidsmakers, kranten, industrie en onderwijskundige/maatschappelijke denktanks hebben opgeblazen tot items waar je bloed zenuwachtig van zou worden als ...


1 februari 2016

Promotieonderzoek naar beter lezen

Bron: Universiteitleiden.nl, 25 januari 2016. Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden zodoende betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger. Dat blijkt uit onderzoek van pedagoog Thijs Nielen. „De meeste kinderen zijn aanvankelijk enthousiaste lezers. Aan het ...


Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Meer contactgegevens