22 juni 2015

Meer ADHD door maatschappij?

De diagnose ADHD heeft niet te maken met opvoeding maar met onze maatschappij, stelt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De samenleving van tegenwoordig is een prikkelrijke omgeving waarin de ontwikkelingen zich in rap tempo voordoen. Mensen die gevoelig zijn voor prikkels, zoals het geval is bij kinderen met ADHD, zouden daardoor in deze maatschappij des te meer worden geconfronteerd met hun klachten. In de afgelopen jaren is dan ook steeds vaker de diagnose ADHD gesteld.

ADHD wordt in de eerste plaats behandeld met medicijnen die de symptomen van de aandoening onderdrukken. Daarnaast komen er ook steeds meer andere behandelmethoden bij, zoals het Restricted Elimination Diet (RED-dieet). De Radboud Universiteit van Nijmegen deed onderzoek naar het verband tussen voeding en ADHD en kwam tot de conclusie dat het RED-dieet goed werkt.

ADHD is een stoornis in de hersenen waarbij er iets mis gaat in de hersendelen die te maken hebben met gedrag. Kinderen met ADHD zijn daardoor vaak erg druk en impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. De klachten kunnen een grote belemmering vormen bij de dagelijkse bezigheden. De aandoening komt bij jongens vier keer vaker voor dan bij meisjes.