12 februari 2015

Tabletterreur, hoe ga je daarmee om?

Bron: www.mijnkindonline.nl

– Mediagebruik wordt heel snel een gewoonte. Gewoontegedrag kan binnen een paar weken ontstaan en is moeilijk weer af te leren. Maak dus meteen afspraken als de tablet in huis komt en wees consistent.

– Wees ook niet beducht voor voortschrijdend inzicht. Als je merkt dat spelen op een tablet negatieve effecten heeft, pas dan de afspraken aan. Als je de inhoud van een app niet oké vindt, gooi die app dan van de iPad af.

– Wees sterk genoeg om regels te veranderen en ga het gesprek erover aan. Ook over wát je kind doet op de iPad. Kijk mee. Schermopvoeding is meer dan afspraken maken over wanneer wel en niet.

– Neem je eigen gedrag onder de loep en pas dat aan. Wil je het schermgebruik van je kind beteugelen, dan ook niet zelf de hele tijd met je smartphone of tablet in de weer. Voor richtlijnen beeldschermtijd 0-5 jaar zie www.mijnkindonline.nl