Archief voor november, 2014

25 november 2014

Te ‘schoolse kinderopvang’?

Kinderopvang en peuterspeelzalen dreigen steeds ‘schoolser’ te worden. De kinderen krijgen steeds vaker voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden. Dit biedt niet alleen minder ruimte aan het speelse kind, maar de opbrengsten van de VVE vallen ook nog eens tegen. Dit stelt Ruben Fukkink, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam ...


17 november 2014

Ouderlijke overwaardering kan averechts werken

Bron: Nationale onderwijsgids, 14 november 2014 Ouders met narcistische trekjes hebben de grootste neiging hun kroost door een roze bril te zien. Deze ouders schatten het IQ van hun kind te hoog in en denken dat hun kind meer weet dan het in werkelijkheid doet. Het kwistig strooien met ...


10 november 2014

‘ADHD is geen ziekte maar karaktereigenschap’

Bron: © Nationale Onderwijsgids, 4 november 2014. Bij steeds meer kinderen wordt de diagnose ADHD vastgesteld. Volgens de Amerikaanse professor in de klinische psychiatrie Richard Friedman is ADHD niet meer dan een karaktereigenschap: “ADHD is geen ziekte’. Kinderen met ADHD hebben uitdaging nodig. Zorg voor kleine klasjes, praktische leerstof ...


5 november 2014

Onderwijsresultaten in de klas niet minder met divers leerlingenpubliek

Bron: Trouw. Klassen in het basisonderwijs kennen een heel divers leerlingenpubliek. In de klas kunnen veel of weinig achterstandsleerlingen, zorgleerlingen en/of excellente leerlingen zitten, in allerlei combinaties. Maar waar verwacht zou worden dat dergelijke zgn. heterogene klassen met allerlei soorten leerlingen samengaan met lagere cognitieve en sociaal-emotionele opbrengssten, blijkt ...


Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Meer contactgegevens