Nieuws

 • Meldt uw kind tijdig aan

  Indien u niet het risico wilt lopen dat uw kind na de zomervakantie 2017 niet meteen kan starten op een SBO of SO-school meldt uw kind dan tijdig aan vóór 22 april 2017.

  25 augustus 2016
 • Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

  De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ...

  14 april 2016
 • Lees meer…

  Wat is opvoeden, waartoe voeden ouders hun kinderen eigenlijk op, en hoe sluit de opvoeding zo goed mogelijk aan op de ontwikkeling die kinderen doormaken? U vindt hier meer ...

  22 maart 2017
 • Vaders niet essentieel voor welbevinden kinderen?

  Bron: Pedagogiek.nu, juli 2016 Het lijkt een controversiële titel, maar als we onderzoekers van de Universiteit van Cambridge volgen in hun laatste onderzoek naar welbevinden en ontwikkeling van kinderen ...

  13 maart 2017
 • Wijze van publiceren resultaten peperduur hersenonderzoek leidt tot kritiek

  Onlangs publiceerde The Lancet Psychiatry een artikel met als titel ‘subcorticale hersenverschillen tussen mensen met en zonder ADHD’, van Dr. Martine Hoogman c.a. De conclusie van deze ‘Enigma-studie’, dat ...

  21 februari 2017

De missie en visie van SWV 28.04

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Ter verduidelijking: beweeg de cursor over de illustratie.

 

 

Meer over ons