Nieuws

 • Meldt uw kind tijdig aan

  Indien u niet het risico wilt lopen dat uw kind na de zomervakantie 2017 niet meteen kan starten op een SBO of SO-school meldt uw kind dan tijdig aan vóór 22 april 2017.

  25 augustus 2016
 • Inschrijving op Het Pluspunt van kinderen buiten de Hoeksche Waard

  De helpdesk van het Samenwerkingsverband (SWV) krijgt veel vragen van ouders die buiten de Hoeksche Waard wonen en wiens kind niet op een basisschool van het Samenwerkingsverband 28.04 is ...

  14 april 2016
 • Is stoeien altijd positief voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen?

  Bron: nrc.nl Mannen worden op steeds hogere leeftijd vader, blijkt uit cijfers van het CBS. Daar zitten voordelen en nadelen aan, aldus Renske Keizer, hoogleraar vaderschap. Een nadeel zou ...

  11 januari 2017
 • Tip voor de kerstvakantie: De kinderen van juf Kiet

  Je zult maar op je eerste schooldag geen woord kunnen verstaan van wat de juf tegen je zegt. Het geldt voor de meeste kinderen die binnenkomen in de speciale ...

  19 december 2016
 • Ritalin of mindfulness?

  Bijna 4,5% van de kinderen tussen 4 en 18 jaar slikt op dit moment pillen voor de behandeling van ADHD. In adviesrapporten constateert de Gezondheidsraad dat de “toegenomen prestatiedruk” ...

  13 december 2016

De missie en visie van SWV 28.04

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Ter verduidelijking: beweeg de cursor over de illustratie.

 

 

Meer over ons